Generační převzetí podniku

Postupné předávání rodinného podniku nebo majetku mladší generaci patří k současným trendům. Rok od roku se pro něj rozhoduje stále více majitelů firem.

V ideálním případě je následník k převzetí připravený. Časté jsou ale i situace, kdy není na obzoru žádný vhodný kandidát a majitel pak například může prodat nemovitý majetek firmy třetí osobě.

Takový obchod s sebou samozřejmě nese určitá rizika. Základem by mělo být správné tržní ocenění podniku, ke kterému je třeba přizvat zkušeného profesionála.

Chci poradit

Čím právě teď procházíte?

Připravili jsme pro vás bleskový dotazník, který nám pomůže zjistit důležité informace o vaší situaci.

Vlastníte rodinný podnik/majetek?

Předchozí otázka

Jste ve věku, kdy již cítíte/zvažujete nutnost svého nástupce?

Předchozí otázka

Máte nástupce v rodině?

Předchozí otázka

Máte zajištěnu ochranu hodnoty rodinného majetku po předání nástupci?

Hotovo

Zanechte nám na sebe kontakt a ozveme se Vám s návrhem řešení!

Časté otázky

Jaké jsou možnosti převedení rodinného podniku/majetku, pokud není následník?

Nejběžnější a nejobvyklejší je prodej podniku „tak jak stojí a leží“. Další variantou je rozprodej podniku po částech (tj. nemovitý majetek, zásoby, technologie, patenty a ochranné známky, převod zaměstnanců atd.). Možností je také fúze s dalším podnikem. Jinou variantou, která začíná být i v Česku poptávaná, jsou svěřenské fondy. Poslední, ne moc populární ale také využívaná možnost, je adopce následníka a jeho manažerská výchova. To je alternativa, která podnik nezpeněžuje, ale zajišťuje jeho další trvání.

Jak nejlépe zpeněžit rodinný podnik/majetek a na co si dát pozor?

Nejdůležitější oblastí pro úspěšné zpeněžení podniku, s minimálním rizikem dopadu, je bezesporu jeho správné tržní ocenění. Správné ocenění zajistí kombinace ideálně 2–3 oceňovacích metodik s použitím tržních koeficientů, vhodných korelačních nástrojů a následný „fine-tuning“ zjištěné tržní ceny. Podstatné je také vhodné načasování prodeje v daném segmentu nebo sektoru podnikatelského zaměření. Naprosto klíčové je podle mě správné stanovení daňové a finanční optimalizace transakce s ohledem na preference vlastníka.

Jaké jsou možnosti ochrany rodinného podniku/majetku před devalvací jeho hodnoty?

Před získáním rodinného podniku je vhodné uzavření předmanželské smlouvy (v případě nezúženého společného jmění manželů). Tato smlouva jasně definuje majetek a jeho vlastníka před vstupem do manželství. V průběhu manželství doporučuji účelové zúžení společného jmění manželů (SJM), což je vhodné v případě účelových nákupů podniků a nemovitostí. Nejefektivnějším nástrojem a mým osobním tipem je však transformace podniku do svěřenského fondu s jasně vymezenými pravidly, kde se vlastník podniku může dále podílet na jeho rozvoji (například formou odborného mentoringu řídícího managementu v orgánu správní rady, nebo jako prezident fondu).

Jak ochránit rodinný podnik/majetek před rozprodejem, pokud jej získají dědicové?

U rodinných podniků je, pro případ úmrtí majitele a následné dědické řízení, vhodné uzavřít formou notářského zápisu tzv. rodinný protokol a ústavu. Tím budou mimo jiné definovány strategie a podmínky dědictví, podmínky nástupnictví, převody podniku a také ostatní podmínky nakládání s rodinným majetkem či rozdělování finančních výsledků.

Jaké jsou nutné legislativní a ostatní kroky při převodu podniku na následníka?

V rámci legislativy se obecně převod podniku (nebo také „závodu“) bude dotýkat příslušných ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; Zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a družstvech; Zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Zároveň bude vyžadována součinnost od notáře, protože převod a ostatní související změny je nutné propsat do obchodního a dalších rejstříků. Z hlediska samotných kroků převodu na následníka doporučujeme praktikovat před přechodem tzv. stínový management, který výchovnými a praktickými nástroji připraví následníka na převzetí pozice.
Karlův tip: Je-li to možné, poskytněte po předání podniku následníkovi odborný mentoring, tedy konzultační platformu pro projednávání manažerských a provozních situací podniku.

Jak má vlastník firmy fungovat v době pandemie?

Rozhodně nesmí podléhat stresu a panice. Měl by ekonomicky a provozně stabilizovat fungování firmy a zaměstnancům nebo klientům ukázat, že je tu pro ně. Zaměstnanci očekávají postoj lídra, který přizpůsobí provoz firmy dané situaci a zoptimalizuje střednědobou strategii firmy tak, aby firma byla připravena na fungování v daném segmentu po skončení krize.cMěl by sestavit krizový tým a nastavit pravidelnou komunikaci směrem k zaměstnancům (komunikace by měla být tříděná a řízená, tzn. co – kdy – a na koho). Měl by prioritně společně s krizovým týmem sledovat jednotlivá legislativní opatření i vládní podporu. Podle zmíněných priorit pak příslušně zavádět změny ve své firmě a pozitivně komunikovat se zaměstnanci, příp. se spolupracujícími subjekty. Měl by vyhodnotit ICT zázemí své firmy ve smyslu většího provozního zatížení (tj. zejména z důvodu bezpečnosti, zvýšeného objemu komunikace, možného přechodu některých pracovníků na tzv. home office provoz a následného vzdáleného napojování na back office či implementace nových aplikací na podporu online provozu firmy). Měl by odhadnout jak se změní přístup i očekávání klientů po skončení pandemie a na základě vyhodnocených dat přizpůsobit produkt, příp. další fungování firmy.

Chladná hlava, racionální myšlení, bezodkladné přijímání provozních i strategických rozhodnutí, pravidelná a transparentní komunikace a pohled na pracovní i klientský trh po skončení pandemie, to by měla být denní náplň vlastníka firmy v době pandemie.

Je Vaše firma připravena poskytnout zaměstnancům “home office“?

Současná COVID-19 krize potvrdila, že tzv. home office – práce z domova, není pro zaměstnance jiná forma dovolené, ani firemní benefit, ale velmi efektivní nástroj pro zachování administrativního provozu firmy v době, kdy zaměstnanec potřebuje řešit v důsledku karantény např. hlídání svého 7mi letého školáka. Je však nutné uvést, že tento nástroj bude efektivní, pokud bude mít jasná pravidla z hlediska zadávání a vyhodnocování práce tak i komunikace a pracovní doby.

Dejte mi vědět,
s čím potřebujete pomoct

Pokud se chcete o své životní situaci poradit, nechte mi na sebe kontakt. Já dám vědět někomu z našich odborníků a ten se vám hned ozve.
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Váš dotaz