Zdědil jsem nemovitost

S odchodem blízké osoby bývá často spojené dědické řízení.

Jeho průběh má na starosti notář, který rozděluje majetek i případné dluhy zemřelého. V předběžném jednání zjišťuje rozsah majetku zemřelého (zůstavitele) a okruh dědiců, v konečném jednání pak informuje pozůstalé o dědickém právu a o tom, jaký majetek na ně přechází.

Tápete, o co všechno se musíte postarat? Základní věci za vás vyřídí lékař, který informuje matriku. Ta zajistí úmrtní list a zašle ho vám i soudu, který pak pověří notáře k vyřízení dědictví. Notář vás nakonec vyzve k předběžnému jednání. Vy sami zatím můžete zajistit ocenění movitého i nemovitého majetku zesnulého.

Chci poradit

Čím právě teď procházíte?

Připravili jsme pro vás bleskový dotazník, který nám pomůže zjistit důležité informace o vaší situaci.

Předchozí otázka

Jste účastníkem dědického řízení?

Předchozí otázka

Vlastnil zůstavitel nemovitost?

Předchozí otázka

Potřebujete vypracovat ocenění majetku zůstavitele?

Předchozí otázka

Váznou na nemovitostech zůstavitele omezení vlastnického práva?

Předchozí otázka

Potřebujete prodat nemovitost před koncem dědického řízení?

Hotovo

Zanechte nám na sebe kontakt a ozveme se Vám s návrhem řešení!

Časté otázky

Potřebuji pro dědické řízení znalecký posudek?

Znalecký posudek pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti ve většině případů není potřeba. Dostačující je odhad tržní ceny. Tento dokument zajistí odborník na reality, který obstarává prodej a orientuje se v cenách nemovitostí na trhu (realitní kancelář, nebo realitní makléř).

Jsme čtyři dědicové domu. Já vlastním polovinu, ostatní po šestině. Bydlím v domě a nechci se stěhovat, ostatní chtějí dům prodat. Je nějaká možnost, jak zůstat v domě?

Vypořádání pozůstalosti mezi dědici bývá často emočně vypjaté a plné konfliktů. V tomto případě je nutné dohodnout se s ostatními dědici na odkoupení jejich podílu. Ke stanovení ceny podílu doporučuji vyhotovit odhad tržní ceny. Těžko můžete oceňovat nemovitost sami, proto by tuto situaci měl pomoci vyřešit specialista na reality.

Zdědil jsem nemovitost. Kdy ji mohu prodat?

Na začátek je potřeba říct, že dokud není dědictví vyřízeno, nelze s majetkem nakládat. V takové situaci byste měli zjistit, zda se na vás vztahuje povinnost zaplatit daň z příjmu. Záleží také na tom, v jakém příbuzenském vztahu k zesnulému (zůstaviteli) jste byli.

Nemám zkušenost s prodejem domu a v domě zbyly věci po zesnulém. Lze dům prodat i s těmito věcmi, nebo je lepší ho vyklidit?

Nelze jednoznačně určit, zda věci v domě ponechat či nikoliv. Určitě se vyplatí vyklidit osobní věci, ale dále záleží například na stavu nábytku.
Karlův tip: Víte, jak připravit nemovitost k prodeji? Slyšeli jste o home-stagingu? Jedná se o službu, která pomůže připravit váš dům pro realitní trh. Tím se zajistí jeho rychlejší a výhodnější prodej.

Zdědil jsem dům a je na něm hypotéka. Kdo bude hypotéku splácet?

Splácení pokračuje i v případě úmrtí majitele. Postarejte se, aby byl na účtu dostatek peněz a nedocházelo k prodlení s úhradou měsíčních splátek. Informace získáte v bance. Po ukončení dědického řízení je za hypotéku zodpovědný právoplatný dědic, a to zpětně k datu úmrtí zemřelé osoby. Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, může být dluh (či jeho část) splacen z něho.
Chcete-li se hypotéky zbavit, nebo dům prodat i s hypotékou, doporučuji poradit se se odborníkem z oblasti realit.

Jaká je výše dědické daně?

Jaká je výše dědické daně? Majetek získaný v dědickém řízení je od všech daní osvobozen. Dědická daň byla od roku 2014 zrušena úplně. Dědictví se aktuálně vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle zákona osvobozeno od daně z příjmů. Od daně z nabytí nemovitosti jsou tedy dědici osvobozeni. Problém se zdaněním může vzniknout, pokud se dědic nemovitost rozhodne prodat. Záleží na tom, jak dlouho zemřelý nemovitost vlastnil, nebo jak dlouho v ní měl trvalý pobyt. Za jistých okolností je dědic povinen uhradit daň z příjmu.

Potřebuji znát cenu své nemovitosti. Lze to online?

Jaká je výše dědické daně? Díky dálkovému přístupu do katastru nemovitostí jsme schopni zajistit velmi přesná data o nemovitosti nebo velikosti pozemku, tak i o zastavěné ploše apod. Na online mapách umíme ověřit okolí z hlediska dostupnosti, občanské vybavenosti a dopravní situaci. Díky cenovým mapám jsme zase schopni ověřit relevantní ceny v okolí. Kombinací těchto nástrojů jsme schopni ocenit vaši nemovitost s relativně vysokou přesností i na základě zaslaných fotografií.

Dejte mi vědět,
s čím potřebujete pomoct

Pokud se chcete o své životní situaci poradit, nechte mi na sebe kontakt. Já dám vědět někomu z našich odborníků a ten se vám hned ozve.
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Váš dotaz