BREXIT A JEHO DOPAD DO NEMOVITOSTNÍCH TRANSAKCÍ V ČR

Autor: Miroslav Herain, Senior Real Estate Advisor, V Praze dne 4. 12. 2019

Brexit je velké téma, které veřejnost řeší už několik let. S odchodem Velké Británie z EU je totiž spojeno mnoho otázek, které nás můžou trápit. Například jaký dopad bude mít brexit na nemovitostní obchody u nás v České republice? Čekají nás nějaké významné změny? Nebo se nás brexit v tomto bodě nijak nedotkne?

Existuje hned několik hledisek, jak se na tuto situaci podívat detailněji.

Vezměme si nejdříve právní hledisko. V současné době u nás neexistuje žádný právní předpis, který by jakkoliv omezoval cizincům nabývání nemovitostí v ČR. Také zákon o obchodních korporacích cizincům nijak neomezuje nabývání podílu ve společnostech, ani účelových společnostech, které mají v obchodním majetku nemovitost.

Ani z hlediska daní nedojde vlivem brexitu ke změně. Cizí státní příslušník bude při nabytí nemovitosti hradit daň z nabytí nemovité věci ve stejné výši jako občan ČR. V současné době činí sazba daně z nabytí nemovitosti 4 %.

Co se týče investičního pohledu, současná legislativa v případě cizinců nijak neomezuje nabytí účasti ani založení investičního fondu (např. FKI nebo SICAV). Veřejné listiny (např. notářské listiny) budou mít v případě použití apostilní doložky právní platnost i v případě, že budou autorizovány v cizině.

Z hlediska bezhotovostních úhrad nemovitostních transakcí bude i po brexitu možné použít SEPA platbu. V případě, že si Velká Británie zachová úroveň ochrany proti praní špinavých peněz a financování terorismu srovnatelnou s členskými státy Evropské unie, bude i obsah této dokumentace, jako součást transakční dokumentace, shodný.

A co říci závěrem? Možná je to pro některé z vás překvapení, ale tvrdý dopad brexitu do nemovitostních transakcí v ČR se konat nebude. Nemovitostní obchody s občany Velké Británie v ČR budou i po brexitu velmi pravděpodobně probíhat v legislativních a daňových intencích shodných s obdobím před brexitem.