Buďte připraveni na prodej nemovitosti

20 dubna 2020

Důležité dokumenty, na které nesmíte zapomenout.

Pokud jste definitivně rozhodnutí nemovitost prodat, je třeba dbát na to, aby se i druhá strana při koupi cítila bezpečně. Buďte připraveni a neztrácejte čas zbytečným získáváním dokumentů v průběhu prodeje. Mějte dokumenty pohromadě včas. Získejte si důvěru kupujícího a zvyšte tak šanci na prodej Vaší nemovitosti!

Co je třeba mít pohromadě, ještě než začneme s prodejem?

Převod členských práv a povinností v družstvu

 • LV
 • Nabývací titul
 • Nájemní smlouva
 • Evidenční list
 • Vyúčtování služeb za uplynulý rok
 • Potvrzení družstva o bezdlužnosti
 • Potvrzení družstva o výši anuity nebo jeho plném splacení
 • Prohlášení družstva, že proti členovi není vedeno žádné řízení, které by vedlo k jeho vyloučení
 • Půdorys
 • Návrh procesu převodu
 • Přehled oprav v domě, přehled plánovaných oprav
 • Údaje o stavu hospodaření družstva
 • Stanovy

U bytu v osobním vlastnictví

 • LV
 • Nabývací titul
 • Prohlášení vlastníka
 • Evidenční list
 • Vyúčtování služeb za uplynulý rok
 • PENB
 • Potvrzení SVJ o bezdlužnosti
 • Půdorys
 • Informace o stavu hospodaření SVJ

Prodej domu

 • LV
 • Nabývací titul
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Vyúčtování služeb a energií za uplynulý rok
 • PENB
 • Půdorys
 • Územní plán obce

Prodej pozemku

 • LV
 • Nabývací titul
 • Doklady k zasíťování
 • Výpis z katastrální mapy
 • Územní plán obce nebo územní rozhodnutí
 • Případně stavební povolení a projektová dokumentace, pokud existuje

Buďte připraveni včas. Je možné, že zrovna u vaší nemovitosti bude zapotřebí pro prodej nemovitosti zajistit více dokumentů. Nenechávejte to na poslední chvíli a zjistěte si vše předem. Budete ve větším klidu a zbytečně se Vám nebude prodlužovat celý proces prodeje nemovitosti.

Pokud si nejste jisti, zda máte pro Vaší nemovitost připraveny všechny dokumenty, napište mi. S mým týmem Vám poradíme,

Váš Karel