Rozhovor o projektu Karelradi.cz s jejími zakladateli nejen o aktuálním stavu realitního trhu

5. dubna 2020

Karel radí

Vyzpovídal jsem dva zakladatele projektu Karelradi.cz na téma vzniku našeho projektu a také jsem se jich zeptal, jak oba vidí aktuální situaci na realitním trhu v této nelehké době. Jaké další nejen ekonomické důsledky na nás čekají v důsledku pandemie koronaviru a jak se se svými kolegy na tuto situaci připravují.

Proč projekt vznikl a kdo za tím stojí?

Miroslav Herain:

Před ca rokem mi jedna informace z oblasti bankingu otevřela jiný pohled na realitní trh. A sice, že za každým prodejem a nákupem nemovitosti stojí vždy změna životní situace člověka, podnikatele, ale i firmy. A že když realitní makléř stojí u tohoto člověka/firmy v začátku při spuštění změny, pak dokáže prostřednictvím své odbornosti a zkušenostmi pomoci či poradit (na začátku i v průběhu realizace), společně ve spolupráci s kolegy a obchodními partnery tak, aby změna prošla co nejhladčeji a s co nejlepším výsledkem.

Pavel Hassman:

Naši zákazníci se na nás často obracejí při řešení jejich potřeb spojených s bydlením, tedy při koupi, prodeji či pronájmu nemovitostí nebo s jejich běžnými životními situacemi. Zjistili jsme, že některé dotazy a situace se buď opakují, nebo jsou si podobné. Proto jsme se rozhodli vytvořit platformu, prostřednictvím které bychom mohli pomoci v životních situacích daleko většímu okruhu lidí.

Cíle projektu pro veřejnost a pro společnost Remax?

Miroslav Herain:

Cíle projektu pro veřejnost - pomoci lidem a firmám při jejich životních změnách, a to primárně v oblasti nemovitého majetku a volných investičních prostředků do nemovitostí.

Cíle pro RE/MAX 4 you - posílit své lokální pozice odborného poradce a kvalifikovaného zprostředkovatele v oblasti nemovitostí pro bydlení (a finančních prostředků pro bydlení).

Cíle pro RE/MAX COMMERCIAL - posílit pozici značky (tj. odborného poradce a zprostředkovatele) na českém realitním trhu podnikatelských nemovitostí a investičních prostředků do nemovitostních příležitostí (a projektů) v oblasti malých a středně velkých firem.

Pavel Hassman:

Cílem je pomoci lidem v jejich životních situacích ve kterých často vznikají potřeby řešit problematiku bydlení. Jsme přesvědčeni, že čím většímu počtu lidí dobře poradíme a nezištně pomůžeme, tím větší bude náš budoucí potenciál pro uplatnění našich realitních služeb.

Budou padat ceny nemovitostí a jak to vidíte rozdíl cen mezi Prahou a ostatními kraji v republice?

Pavel Hassman:

Veškeré odhady vývoje cen jsou vždy pouze spekulací a to i když se opírají o kvalitní data. Pokud bych si však měl tipnout, tak určitá mírná korekce může nastat za předpokladu, že majitelé nebudou schopni splácet své závazky vůči úvěrujícím bankám. Vzhledem k tomu, že centrální banka spolu s komerčními bankami zatím počítají se "zmrazením splátek", nebude prodejní tlak na majitele tak vysoký, aby to zásadně zatlačilo na ceny.

Miroslav Herain:

Ekonomická recese zaviněná pandemií covid-19, ovlivní (obecně) realitní a investiční (do nemovitostí) trh. Očekávám, že lidé i firmy budou řešit životní situace, způsobené aktuálním stavem. Jedním z významných spouštěčů budou (a již jsou) změny na pracovním trhu (propouštění, snižování mezd, půjčování zaměstnanců atd.). Dalším spouštěčem jsou podnikatelská omezení a ekonomické podmínky na trhu malých a středně velkých firem. Z mého pohledu, tato situace vyvolá dopad do nemovitostí. Až na výjimky, se nebude jednat o zásadní dopad jak do počtu nabídky, tak do výše obchodovaných cen.

Nemovitosti k bydlení - zvýší se počet nemovitostí na prodej (v regionech stoupne více jak v Praze), v některých případech (méně atraktivní lokality a nemovitosti nižší kvality) dojde ke snížení tržní ceny (odhaduji jednotky procent); zvýší se počet nabídek bytových jednotek k nájmu, opět v méně atraktivních lokalitách. Zde se to dotkne i Prahy, kdy se u nemovitosti nižších kvalit sníží základní výše tržního nájemného (odhaduji do 10%).

Z hlediska podnikatelských nemovitostí - domnívám se, že nedojde k zásadnímu zvýšení počtu nabídky prodávaných podnikatelských nemovitostí B a C kvality (jen bych snad udělal výjimku u segmentu hotels & hospitality, tam velice pravděpodobně k navýšení počtu o penziony, malé hotely a drobné gastro/ubytovací provozy dojde). Stejně tak neočekávám zásadní dopad této covid krize do tržních cen podnikatelských nemovitostí, které jsou na realitním trhu ke koupi (samozřejmě v určitých případech ke snížení může dojít - zmiňovaný segment nebo regiony). Kde naopak očekávám nějaký dopad krize, jsou komerční pronájmy B a C nemovitostí (z mého pohledu dojde k navýšení počtu nabídky, zvláště v gastro/ubytovacích, kancelářských a maloobchodních plochách), tam může dojít i ke snížení efektivního nájemného (vlivem pobídek vlastníků těchto investičních budov - opět v regionech, gastro/ubytování).

Pavel Hassman – majitel společnosti HASSMAN TRADING s.r.o. a akcionář skupiny HH MULTIBRAND GROUP a.s. Ke značce RE/MAX se přidal v roce 2006, po 15 letech podnikání v cestovním ruchu a malo-velkoobchodu kancelářských potřeb. Zakládající a dlouholetý člen rady franšízantů společnosti RE/MAX ČR a prvním držitelem ceny Prezidents award v ČR.

Miroslav Herain – akcionář a člen představenstva skupiny HH MULTIBRAND GROUP a.s., která provozuje obchodní značky RE/MAX 4 You, RE/MAX COMMERCIAL a CONCIERGE SERVICES. Ke značce RE/MAX se přidal před 12ti lety, po 15ti letém působení v korporátních společnostech segmentu ICT. Mirek se zaměřuje na recruitment lidských zdrojů, odborný mentoring pro zn. RE/MAX COMMERCIAL a je součástí vzdělávacího týmu RX Akademie pro ČR a SK.

Pobočky Remax Commercial a Remax4you v tomto období?

Pavel Hassman:

Umožňuje mít otevřené kanceláře, nechali jsme je uzavřeny a přijímáme v nich pouze klienty v nezbytných případech, jako jsou končící lhůty kupních smluv atd. Snažíme se chovat ohleduplně a disciplinovaně. Vše co snese o pár dnů či týdnů odklad posouváme. Naléhavé věci řešíme online nebo za zvýšených hygienických podmínek.

Miroslav Herain:

Makléři/poradci jsou online k dispozici a po dohodě i offline. Jedná se (v rámci HHMG) o COMMERCIAL - Praha a detašované pracoviště Brno; 4 You - Praha, Rychnov n. Kněžnou, Mělník.

Jak prodávat a kupovat nemovitost v tomto období?

Pavel Hassman:

Myslím, že jak v tomto, tak předchozím a či budoucím období je to stejné. Vyhledejte odborníka s důvěryhodnými referencemi a doporučeními, který je schopen vám doložit prokazatelné výsledky, který vám pomůže ušetřit čas a získá pro vás nejvyšší výnos v jakém kolik tržním cyklu. Online prezentace jako jsou kvalitní videoprezentace, 360 stupňové prohlídky či skenování nemovitosti umožňující virtuální prohlídky, jsou pro nás v RE/MAX již několik let standardem.

Miroslav Herain:

Vlastně online :-) .... V současnosti dostupné online nástroje tento "neosobní" způsob prodeje/nákupu umožňují. S výjimkou ověřený podpis smlouvy (např. advokát, notář, matrika, czech point atd.), lze celý proces prodeje/nákupu realizovat na dálku. Prostřednictvím online komunikačních nástrojů (zejména skype, whatsapp, messenger atd.) lze komunikovat s klientem. Prostřednictvím online prezentačních nástrojů (zejména videoprohlídka, 3D scan v HD kvalitě, fotografie a 3D půdorys atd.) lze nabídku prezentovat. Do rezervační a transakční dokumentace lze pak příslušnými ustanoveními vkládat ochranné prvky, které by případně kryly rozdíly mezi prezentovaným a faktickým stavem nemovitosti.

Práce realitního makléře v době vyhlášení nouzového stavu?

Pavel Hassman:

Na první místě je a vždy bylo zdraví a štěstí našich zákazníků, realitních makléřům a všech lidí okolo nás. Pokud se budeme všichni chovat zodpovědně s využitím dostupných technologií, kterých mají naši makléři v RE/MAX k dispozici dostatek, společně to zvládneme.

Miroslav Herain:

Plně online (viz uvedené příklady) a ve výjimečných případech (s omezením 1 na 1 a 2m odstup) i osobní kontakt.