Korporátní událostKorporátní událost

Plánujete rozvoj firmy prostřednictvím investora?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Tento způsob je velmi oblíbený, ale sníží se jím váš dosah na řízení firmy. Jste na to připraveni? Přijdete totiž o významné rozhodovací pravomoci.
Karlův tip: Pokud nad takovou možností uvažujete, je nejlepší situaci konzultovat s někým z vašeho okolí, kdo má zkušenosti s přibráním investora.

Korporátní událostKorporátní událost

Znamenalo by to pro vás potřebu nových prostor?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Ano, pravděpodobně znamenalo. Důležité je zamyslet se nad tím, zda chcete nové prostory koupit, nebo si je pronajmout. Uvažujte do budoucna. Bude například možné nové působiště dále rozšiřovat? Další otázka se pak týká výběru vhodné lokality a dostupnosti pro zaměstnance. Osobně doporučuji obrátit se s tímto problémem na odborníky z oblasti realit a financí. Tito specialisté vám pomůžou s tím, aby bylo pořízení větších prostor co nejefektivnější.

Korporátní událostKorporátní událost

Máte veškeré technologické prostředky?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Růst firmy souvisí s potřebou konkurenceschopnosti, a proto by expanze určitě znamenala nákup nových technologií. Pokud investujete do nových technologií, musíte ale také počítat s tím, že se neobejdete bez pracovníků s potřebnou kvalifikací.

Korporátní událostKorporátní událost

Hodláte firmu prodat? A víte, jak naložíte se získanými finančními prostředky?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Zatím nemáte představu? Možností je opravdu mnoho. Často se vyplatí investice do komodit, fondů nebo třeba realit. Velmi záleží na tom, zda chcete své úspory především ochránit, nebo zda usilujete o co nejvyšší výnosy. Ve druhém případě ale musíte počítat s větším rizikem svých investic.

Korporátní událostKorporátní událost

Jak zisk optimalizujete z hlediska daní?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Otázka daní je velice složitá. I tak zvídavý člověk, jako jsem já, na ni může jen těžko odpovědět. Podle mého názoru, je jednoznačně nejvhodnějším řešením poradit se s odborníky z oblasti daní a financí.

Korporátní událostKorporátní událost

Vyplatí se v době nouzového stavu prodávat nemovitost? Bude to mít vliv na cenu?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá

Komerční nemovitost, je nemovitost ve které se podniká. Vlastní ji fyzická osoba:

fyzická osoba

podnikatel nebo právnická osoba, jež v komerční nemovitosti provozuje vlastní podnikatelskou činnost nebo ji pronajímá jinému podnikajícímu subjektu.

Podnikatelská nemovitost ve většině případů bývá zavedena v obchodním majetku podnikatele a probíhá k ní daňový odpisový řád. Důvod, proč by se měla komerční nemovitost prodávat, většinou bývá:

podnikatelský subjekt ukončuje podnikatelské aktivity

bez ohledu na důvod, potom se tato nemovitost stává zbytkovým (nevyužitým) majetkem. Nouzový stav může být pro takový prodej omezující a to zvláště z hlediska zájmů na straně zájemců či podnikatelů, kteří by nemovitost koupili pro své podnikání. Nízký počet zájemců (tzn. slabá poptávka) velice pravděpodobně prodlouží dobu prodeje a může mít negativní dopad do výše prodejní ceny (zde je nutné hlídat dosažitelnou prodejní cenu vůči odpisovému zůstatku za poslední fiskální rok a případně počítat s opravným prostředkem).

podnikatelský subjekt naopak rozšiřuje své aktivity

potom se tato nemovitost stává nedostačující a nevyhovující. Opět nouzový stav nebude ideální dobou na zpeněžení z výše uvedených důvodů. V tomto případě se nabízí i varianta směny s jinou, neboli odpovídající nemovitostí (tedy větší) a doplatek do kupní ceny. Opět připomínám důležitost daňového a finančního posouzení transakce např. prostřednictvím RE/MAX COMMERCIAL.

spekulativní prodej

tedy zpeněžení komerční nemovitosti (prázdné, nevyužité) s očekáváním přidané hodnoty v podobě navýšení prodejní ceny oproti obvyklé tržně dosažitelné. Pro takový prodej není nouzový stav ideálním obdobím a tedy doporučujeme prodej odložit. Do doby opětovné stabilizace trhu může být taková nemovitost pronajata a vlastník může kapitalizovat své vložené prostředky do nemovitosti formou nájemného. RE/MAX COMMERCIAL je partner schopný zprostředkovat uzavření nájemního vztahu.

plánovaný exit

tj. plánovaná doba uvolnění vlastnických prostředků z nemovitosti. Tento důvod má vlastník typu investora, který provozuje takovou nemovitost za účelem kapitalizace vložených investičních prostředků. V době nouzového stavu, doporučujeme nejdříve realizovat analýzu prodeje (tj. zvážení všech nákladových a výnosových dopadů a rizik z dané transakce), tu následně vyhodnotit a přijmout rozhodnutí ve smyslu zpeněžit, nebo prodloužit dobu exitu. RE/MAX COMMERCIAL je schopný takovou analýzu prodeje realizovat.

Korporátní událostKorporátní událost

Potřebuji znát cenu své nemovitosti. Lze to online?

Korporátní událost
Jiří Vesecký MBA odpovídá
Díky dálkovému přístupu do katastru nemovitostí jsme schopni zajistit velmi přesná data o nemovitosti nebo velikosti pozemku, tak i o zastavěné ploše apod. Na online mapách umíme ověřit okolí z hlediska dostupnosti, občanské vybavenosti a dopravní situaci. Díky cenovým mapám jsme zase schopni ověřit relevantní ceny v okolí. Kombinací těchto nástrojů jsme schopni ocenit vaši nemovitost s relativně vysokou přesností i na základě zaslaných fotografií.

Nenašli jste odpověď, která vás zajímá?

Máte další otázky nebo se chcete spojit s konkrétním odborníkem, který vám z danou životní událostí pomůže?
Vyplňte náš formulář a my se vám obratem ozveme.
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon